Biologiska mångfaldens dag

Biologiska mångfaldens dag

Tid: onsdag 22 maj.

Vi kommer att uppmärksamma biologiska mångfaldens dag och särskilt de viktiga och artrika betesmarker som finns i vår bygd.

Mer information kommer att finnas på hemsidan och på Facebook. Kontaktperson: Peter Thorén, 070-6766961

22 maj 2019 Onsdag 00:00 Värnamo Värnamo Skog och naturvård

Biologiska mångfaldens dag

Tid: onsdag 22 maj.

Vi kommer att uppmärksamma biologiska mångfaldens dag och särskilt de viktiga och artrika betesmarker som finns i vår bygd.

Mer information kommer att finnas på hemsidan och på Facebook. Kontaktperson: Peter Thorén, 070-6766961