Biologiskt mångfald i våra trädgårdar Programändring!

15 november 2017 Onsdag 18:30 Åkersberga Österåker Klimat, energi

Onsdag 15 november kl. 18.30 på Åkersberga bibliotek.

Föredrag av Bo Eknert, biolog och lärare i natur- och miljövård vid Stockholms universitet. Hur gynnas den biologiska mångfalden trädgården? Fjärilar, bin och humlor är viktiga pollinerare och fåglar och rovinsekter håller skadeinsekter i schack. 

Åkersberga Trädgårdssällskap i samarbete med Naturskyddsföreningen, Biblioteket och Vuxenskolan.

 

 

Plats: Åkersberga bibliotek