Björnresor

Torsdag 19 oktober kl. 18.30. Marie Leander visar bilder och berättar om bl.a. resor med björn i focus. Samarrangemang med Studiefrämjandet.

Lokal: Gustavsfors Folkets Hus. Ansvarig Lars-Eric Fjellman, 0705-220938.

19 oktober 2017 Torsdag 18:30 Gustavsfors Skogsdal Klimat, energi och transporter, Skog och naturvård, Globalt arbete

Torsdag 19 oktober kl. 18.30. Marie Leander visar bilder och berättar om bl.a. resor med björn i focus. Samarrangemang med Studiefrämjandet.

Lokal: Gustavsfors Folkets Hus. Ansvarig Lars-Eric Fjellman, 0705-220938.