Blomstervandring Laröd

 

16 juni 2019 Söndag 10:00 - 13:00 Helsingborg Helsingborg Skog och naturvård

 

De vilda blommornas dag är ett årligen återkomm­ande samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen. Vi studerar växter på kustheden och i backarna i norra delen av Laröd nära gränsen till Hittarp. Välj grova skor och kläder efter väder och medtag gärna fika.
Samlingplats: Parkeringen vid Larödsbaden nedanför Serpentinbacken. Samåkning från Fredriksdals parkering kl 09.30.