Bockåns dalgång

Lida Friluftsgård är känd av många Stockholmare. Gården ligger vackert invid sjön Getaren vars främsta tillflöde är Bockån. Bockån kommer från Bocksjön invid Bysjön och Rikstens säteri öster om Getaren och Bockåns dalgång hyser en skogmiljö med höga naturvärden. Här har t ex Skogsstyrelsen registrerat ett stort antal nyckelbiotoper och delar av området ingår också i Lida naturreservat. Britta Ahlgren tar dig med på en tur genom skogarna längs dalgången och berättar mer om vad nyckelbiotoper är och mer om områdets fina värden.

14 oktober 2018 Söndag 10:45 - 14:45 Stockholm Stockholm länsförbund Skog och naturvård

Lida Friluftsgård är känd av många Stockholmare. Gården ligger vackert invid sjön Getaren vars främsta tillflöde är Bockån. Bockån kommer från Bocksjön invid Bysjön och Rikstens säteri öster om Getaren och Bockåns dalgång hyser en skogmiljö med höga naturvärden. Här har t ex Skogsstyrelsen registrerat ett stort antal nyckelbiotoper och delar av området ingår också i Lida naturreservat. Britta Ahlgren tar dig med på en tur genom skogarna längs dalgången och berättar mer om vad nyckelbiotoper är och mer om områdets fina värden. Området är kuperat så ett par branta uppförsbackar ingår i turen.

Samling kl 10.45 vid Lida Friluftsgård (buss 721 från Tullinge station södra 10.13*). Ca 4 km, 4 timmar.

Att delta kostar 100 kr,  80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Vandringarna genomförs  i alla väder – ingen föranmälan behövs.
Ta med matsäck/fika och tänk på att ha ordentligt varma kläder. 

*) Kan ändras. Kontrollera tiden med SLs trafikinformation: http://sl.se/