Bölets ängar med trumgräshoppa

Bölets ängar är ett naturreservat sydväst om Granvik nära Vättern i Karlsborgs kommun. Reservatet består av betade och slåttrade ängsmarker med en rik flora och ovanliga insekter

20 augusti 2017 Söndag 09:30 - 18:00 Karlskoga / Karlsborg Karlskoga Skog och naturvård

Samarrangemang med Örebro läns botaniska sällskap.

 

Bölets ängar är ett naturreservat sydväst om Granvik nära Vättern i Karlsborgs kommun. Reservatet består av betade och slåttrade ängsmarker med en rik flora och ovanliga insekter. Det vi i första hand hoppas på att få se är den sällsynta, och rödlistade, trumgräshoppan vars vingar lyser röda när den hoppar/flyger. Jag (Owe) var där i början av september 2016 och skrämde upp några ex även om vädret inte var allt för gynnsamt. Den likaså rödlistade sen fältgentiana bör blomma som bäst vid vårt besök. Dessa båda arter kan beskådas i direkt anslutning till parkeringen. För de som så önskar går vi sedan någon av rundorna i reservatet och ser vad dagen har att bjuda på i övrigt.

 

Samling vid Sjöviksplan kl. 09.30 för samåkning