Bostäder – behov eller begär?

Det finns ett stort behov av bostäder och mycket byggs – men de nya bostäderna passar inte alltid till behovet. Varför är det så? undrar forskaren Carina Listerborn i ett föredrag på Lunds stadsbibliotek.

28 februari 2018 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Hållbar konsumtion, Klimat, energi

Skånska kommuner planerar för en kraftig utbyggnad av tätorterna och pekar på en stor bostadsbrist. Det som sedan byggs vänder sig dock till en köpstark grupp. Det har inte visat sig lika lätt att få byggbolagen att bygga bostäder som passar för människor med mindre resurser.

 

Carina Listerborn är professor i stadsbyggnad vid Malmö universitet och forskar om hur olika maktrelationer påverkar urbana utvecklings- och förändringsprocesser.