Bostäder - behov eller begär? Föreläsning på Stadsbiblioteket i Lund

Skånska kommuner planerar för en kraftig utbyggnad av tätorterna och pekar på en stor bostadsbrist. Det som sedan byggs vänder sig till en köpstark grupp. Det är inte lika lätt att få byggbolagen att bygga bostäder som är överkomliga att bo i. Föredragshållaren Carina Listerborn är professor i stadsbyggnad vid Malmöhögskola och forskar om hur maktrelationer påverkar urbana utvecklings- och förändringsprocesser.

17 oktober 2018 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Hållbar konsumtion, Klimat, energi

Föreläsningen äger rum i Stadsbibliotekets atrium och följs av en frågestund och diskussion. Arrangemanget är ett samarbete mellan LNF, Stadsbiblioteket och Lunds universitets Hållbarhetsforum.