Cafe Planet - Bilpooler och Samåkningstjänster

Information och erfarenheter från andra orter som försökt dessa metider för att minska trafikens miljöpåverkan

18 oktober 2017 Onsdag 19:00 - 21:00 Ängelholm Ängelholm Klimat, energi och transporter

Information och erfarenheter från andra orter som försökt dessa metider för att minska trafikens miljöpåverkan