Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion? Föreläsning på Stadsbiblioteket i Lund

Vad handlar egentligen de trendiga begreppen cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion om? Finns det några belägg för att en förändring i deras riktning är på gång, och vad krävs om vi vill nå en hållbarare framtid? Föredragshållaren Johan Jansson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan och K2, Nationellt
kunskapscentrum för kollektivtrafik. Han forskar om olika aspekter av hållbarhet hos företag och konsumenter bland annat inom transport och kollektivtrafik.

24 oktober 2018 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Hållbar konsumtion, Klimat, energi

Föreläsningen äger rum i Stadsbibliotekets atrium och följs av en frågestund och diskussion. Arrangemanget är ett samarbete mellan LNF, Stadsbiblioteket och Lunds universitets Hållbarhetsforum.