Dagvattenseminarium

11 oktober 2018 Torsdag 18:00 - 20:30 Stockholm Stockholm länsförbund Klimat, energi, Miljögifter, Miljörätt

Med tanke på byggboom och klimatförändringar – hur hanteras dagvattnet i Stockholms län? Välkommen till detta seminarium som är ett samarbete mellan Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

När: Torsdag 11 oktober, kl. 18.00-20.30
Var: Studiefrämjandets lokaler, Norrtullsgatan 12 N (nära Odenplan)
Anmälan: senast tisdag 9 oktober till Studiefrämjandet genom att fylla i formuläret:

https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2018/november/stockholm---valkommen-pa-dagvattenseminarium/

Vi bjuder på matig macka så uppge allergier eller om du är vegan när du anmäler dig.

Johannes Knulst från Länsstyrelsen i Stockholm berättar om den svenska vattenförvaltningen och dess mål att nå god vattenstatus i alla våra vatten. Presenterar länsstyrelsen arbetet med att bevaka kommunernas planeringsarbete och på vilka sätt de kan påverka kommunerna att värna om vattenkvaliteten.

Hans Bäckman från branschorganisationen Svenskt Vatten förklarar olika begrepp om stadens avvattning. Presenterar olika typer av hållbara lösningar. Pratar lite juridik. Och lyfter fram arbete i Malmö som gott exempel där man stöttar fastighetsägare som vill göra en insats för att begränsa avrinningen från sin egen mark.

Program

18.00              Länsstyrelsens roll i att bevaka utvecklingarna omkring vattenkvaliteten i länet.  Johannes Knulst, Länsstyrelsen i Stockholm

19.00              Paus för kaffe/te och macka

19.30              Hur kan vi skydda samhällena mot skyfall – vad kan jag själv bidra med? 
                       Hans Bäckman, Svenskt Vatten

Kontakt:  Karin Schmidt, 070-579 00 55, karin.schmidt@naturskyddsforeningen.se
Katrin Jones Hammarlund, 08-555 352 35 (även mobil), katrin.hammarlund@studieframjandet.se

Seminariet följs upp torsdag 8 november med exempel på hur några av länets kommuner jobbar med dagvattenhantering. Tid: 18.00-21.00. Plats: Studiefrämjandets lokaler på Norrtullsgatan 12N.