De fantastiska insekterna

 

En del av dem upplevs av många som obehagliga, men många är definitivt vackra. De utför viktiga ekosystemtjänster t ex pollinering. Inga arter ännu utrotade men allt fler är hotade. Lundaentomologen Mikael Sörensson visar bilder och delar med sig av sina kunskaper för Naturskyddsföreningen i Helsingborg. Plats : Stadsbibliotekets hörsal.

 

 

 

7 mars 2018 Onsdag 17:30 - 19:00 Helsingborg Helsingborg Hållbar konsumtion, Jordbruk och mat, Skog och naturvård

 

En del av dem upplevs av många som obehagliga, men många är definitivt vackra. De utför viktiga ekosystemtjänster t ex pollinering. Inga arter ännu utrotade men allt fler är hotade. Lundaentomologen Mikael Sörensson visar bilder och delar med sig av sina kunskaper för Naturskyddsföreningen i Helsingborg. Plats : Stadsbibliotekets hörsal.