De vilda blommornas dag i Bölet

Bölets ängar är gamla slåtterängar som hålls öppna genom bete och slåtter. Berggrunden utgörs av lättvittrade grönstenar med högt kalkinnehåll. Därför är floran rik. Här finns bland annat guckusko, tibast, vårärt, spenört, fältgentiana, nattviol och skogsklocka.

En lätt vandring på ca 2 km, men ej lämplig för barnvagnar. Guide är Siw Sjöberg.

Särskild aktivitet för barn.

Tag gärna med kaffekorg.

Skyltning från väg 49, 10 km norr om Karlsborg. 

Samling på reservatets parkering.

17 juni 2018 Söndag 10:00 - 13:00 Karlsborg, Bölets ängar Karlsborg Skog och naturvård

Bölets ängar är gamla slåtterängar som hålls öppna genom bete och slåtter. Berggrunden utgörs av lättvittrade grönstenar med högt kalkinnehåll. Därför är floran rik. Här finns bland annat guckusko, tibast, vårärt, spenört, fältgentiana, nattviol och skogsklocka.

En lätt vandring på ca 2 km, men ej lämplig för barnvagnar. Guide är Siw Sjöberg.

Särskild aktivitet för barn.

Tag gärna med kaffekorg.

Skyltning från väg 49, 10 km norr om Karlsborg. 

Samling på reservatets parkering.

Arrangör: Svensk Botanisk förening, Västkuststiftelsen, Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen i Karlsborg.

Vi kommer i år också att fokusera på djuren som krävs för att hålla markerna öppna med allt som möjligen följer med i detta.