De vilda blommornas dag på Eldgarnsö

Söndagen den 18 juni.
Samling kl. 09.00 vid Eldgarnsös reservatsparkering. Miljösamåkning från kommunhuset Tappström kl. 08.30.

18 juni 2017 Söndag 09:00 - 13:00 Ekerö Mälaröarna Skog och naturvård

Söndagen den 18 juni.
Samling kl. 09.00 vid Eldgarnsös reservatsparkering. Miljösamåkning från kommunhuset Tappström kl. 08.30.

Tillsammans med våra egensinnigt självutnämnda ”linnéaner” Sture Nordmark och Bosse Nylén, bekantar vi oss med rara örter och väna blomster i det tilltalande naturreservatet Eldgarnsö, ett reservat som vår förening en gång i tiden tog initiativ till att instifta. Floran är här rik och varierad från tidig vår till sommar och mäktiga bestånd av ädla lövträd som ek, alm, ask, lind och hassel bekransar ett större odlingsområde, där många betesdjur varsamt mumsar med mjuka mular.
  Vandringen är lätt och väl anpassad även för mindre konditionsstarka deltagare. På vägen kommer vi med största säkerhet att stöta på en eller annan intressant fågelart att skåda eller lyssna på. En väl tilltagen matsäck rekommenderas varmt av Sture och Bosse, som själva har en god aptit.