Den biologiska mångfaldens dag

Den biologiska mångfaldens dag Onsdag 22 maj kl 18.30. Samling vid Häggums kyrka Där tittar vi på och njuter av blomsterrika ängar, ek-hasselskogar med en lundflora, rikkärr med en del orkidéer och dammar med en del fåglar. Medtag fika Guider: Kurt-Anders Johansson, 070-630 17 36 och Rolf-Göran Carlsson 070-571 34 35

22 maj 2019 Onsdag 18:30 Häggum Skövde Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Den biologiska mångfaldens dag Onsdag 22 maj kl 18.30. Samling vid Häggums kyrka Där tittar vi på och njuter av blomsterrika ängar, ek-hasselskogar med en lundflora, rikkärr med en del orkidéer och dammar med en del fåglar. Medtag fika Guider: Kurt-Anders Johansson, 070-630 17 36 och Rolf-Göran Carlsson 070-571 34 35