Den stora ätstörningen

Föreläsning på Lunds stadsbibliotek med författaren Gunnar Rundgren, som visar att mycket av den mat vi idag äter bestäms av den globala marknaden – en marknad som kräver en allt större specialisering av jordbruket.

31 januari 2018 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Hållbar konsumtion, Jordbruk och mat

 

Den specialisering som modern matproduktion kräver medför stora miljöproblem både i Sverige och globalt. I våra affärer hittar vi mat från hela världen samtidigt som den regionala matmångfalden försvinner. Ett ökat intresse för lokal och ekologisk mat ger dock hopp, menar Gunnar Rundgren. Han är själv ekologisk odlare och var en av initiativtagarna till Krav-märkningen.