Ekologisk biodling – hur fungerar det?

Marianne Westman bedriver ekologisk biodling och lantbruk i Mellerud. Hon berättar för oss om sin verksamhet och hur viktiga bina är för mänsklighetens överlevnad.

För de som vill samåka samlas vid Huvudnäsaulan (Östra Plantaget) för gemensam avfärd kl 18.00.

Plats: Tågstationen i Brålanda. Fika finns för 20 kr per person.

Ansvarig för program/samåkning: Kim Blomster, 070-223 25 46

27 februari 2019 Onsdag 18:30 Vänersborg Vänersborg Jordbruk och mat, Miljögifter

Marianne Westman bedriver ekologisk biodling och lantbruk i Mellerud. Hon berättar för oss om sin verksamhet och hur viktiga bina är för mänsklighetens överlevnad.

För de som vill samåka samlas vid Huvudnäsaulan (Östra Plantaget) för gemensam avfärd kl 18.00.

Plats: Tågstationen i Brålanda. Fika finns för 20 kr per person.

Ansvarig för program/samåkning: Kim Blomster, 070-223 25 46