En grönare stad

Hur kan man skapa en grönare, mer hälsosam och tilltalande stad? Om detta resonerar Annika Kruuse från Malmö kommun i ett föredrag på Lunds stadsbibliotek.

23 maj 2018 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Skog och naturvård

Gröna tak, gröna fasader och väggar, och skogsbiotoper på bostadsgårdar och i parker. Det är några idéer som genomförts inom projektet BiodiverCity i Malmö, som provat olika sätt att skapa mer urban grönska med hög biologisk mångfald. Annika Kruuse från Malmö kommun har varit engagerad i projektet.