INSTÄLLT: En kväll för fossilfria pensioner

Föreläsningen om Naturskyddsföreningens nya rapport om AP-fondernas fossila investeringar är inställd pga sjukdom.

17 mars 2020 Tisdag 19:00 - 20:30 Falun Falubygden Hållbar konsumtion

Karin Holmstrand presenterar Naturskyddsföreningens nya rapport om AP-fondernas fossila investeringar och vilka effekter de får för människor och miljö. Hur gör vi goda pensionsval? Därefter blir det diskussion.

17 mars kl 19-20.30, Kulturhuset tio14, ingång Teatergatan 5.

Bakgrund
De statliga myndigheterna Första till Fjärde AP-fonderna har i uppdrag att förvalta cirka 1 350 miljarder kronor av svenskarnas pensionskapital i syfte att uppnå långsiktigt hög avkastning. I januari år 2019 trädde en ny AP-fondslag i kraft. Till skillnad från den tidigare AP-fondslagen bestämmer lagen att fonderna ska främja hållbar utveckling genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande, utan att göra avkall på avkastningsmålet.

Det är fondernas uppgift att omsätta lagen i praktik. Första till Fjärde AP-fonderna gör tolkningen att främjandet av hållbar utveckling innebär att verksamheten ska ta hänsyn till de internationella avtal som Sverige har skrivit under.

Ett sådant avtal är Parisavtalet, vars måluppfyllelse kräver att investeringar i fossila bränslen upphör. Trots det fortsätter Första till Fjärde AP-fonderna att investera i bolag som utvinner och producerar fossila bränslen.

Första till Fjärde AP-fonderna har tillsammans investeringar i 89 av världens 200 största fossila bolag. Investeringarna uppgår till ett värde av 16,4 miljarder kronor. Förbränningen av enbart dessa bolags fossila reserver skulle uppta hälften av det utsläppsutrymme som hela världen måste hålla sig inom för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader.