Exkursion i Impan

Söndagen den 15 april kl. 10:00

15 april 2018 Söndag 10:00 - 12:30 Simrishamn Österlen Skog och naturvård

Söndagen den 15 april kl. 10:00

Mellan Gröstorp och Gladsax ligger naturreservatet Impan,
bildat 2004. MItt i området reser sig en dramatisk förkast-
ningsbrant i form av en 15 meter hög sandstensvägg. Från
1500- till 1700-talet, och åter igen på 1940-talet, förekom
viss gruvdrift här. I dag samsas naturbetesmarker med små
åkerlappar och sandstensmarker där stenskvätten trivs. Bland
växterna kan nämnas den ovanliga vårkällörten, backsippa,
grusbräcka och smånunneört. För den ormbunksintresserade
finns möjlighet att i klippskrevorna hitta svartbräken och
den rara glansbräken.

Vi promenerar i lugn takt omkring i området och ser vilka
växter, djur och geologiska formationer vi stöter på.

Fikakorg tar du naturligtvis med.

Samling för samåkning vid Röken i Simrishamn kl. 10.00.
För att försäkra dig om plats i bil, ring Ingrid  0414-20242.