Exkursion på Årnäsuddens norra del

Vi kommer att se rödlistade arter som: borstsäv, klotgräs dvärglin, klockgentiana, rödsäv, etternässla, fyrling, granspira och ävjebrodd. Dessutom får vi även se (vid soligt väder) dvärgarun och rosenpilört. Denna exkursion riktar sig till alla som är intresserade av växter. Föranmälan senast torsdag 1 augusti. Kontakt: Börje Wernersson, 0737-25 56 78, borje.wernersson@gmail.com Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening

Samling på P-platsen på norra Årnäsudden, Sandviksvägen 1

4 augusti 2019 Söndag 10:00 - 15:00 Varberg Varberg Skog och naturvård

Vi kommer att se rödlistade arter som: borstsäv, klotgräs dvärglin, klockgentiana, rödsäv, etternässla, fyrling, granspira och ävjebrodd. Dessutom får vi även se (vid soligt väder) dvärgarun och rosenpilört. Denna exkursion riktar sig till alla som är intresserade av växter. Föranmälan senast torsdag 1 augusti. Kontakt: Börje Wernersson, 0737-25 56 78, borje.wernersson@gmail.com Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening

Samling på P-platsen på norra Årnäsudden, Sandviksvägen 1