Fågelexkursion till Hjälstaviken

Vi samåker i bilar till Hjälstaviken, som är en fin rastplats för många flyttare och även häckningsplats för många arter.

22 april 2018 Söndag 09:00 - 14:00 Enköping Järfälla Skog och naturvård

Först åker vi till fågeltornet på den nordvästra sidan av viken vid Hårby där parkering finns. Om tiden räcker till kan vi också stanna vid gömslet på sydöstra sidan. Kom ihåg matsäck, fika och kikare. 

Samling kl. 9.00 vid Jakobsbergs station, infartsparkeringen på busstationssidan. Obligatorisk anmälan till Nicklas eller Kennet för att säkra behovet av bilar.