Fåglar på sträck söderut – i Sandhammaren

Exkursionsledaren Gert Ljungqvist är en riktigt bra ornitolog med särskilt stor erfarenhet av att skåda fågel på just Sandhammaren. Vi spanar i första hand efter sjöfågel såsom änder, gäss, måsar, trutar, lommar och doppingar. Vid förra årets exkursion hade vi turen att även pricka in ett intensivt sträck av rovfågelsträck och tättingar! Vi upprepar givetvis det.

Tid & plats för samling: 08.00, parkeringen vid Ystads bibliotek alternativt 08.30 vid Sandhammaren.

Att tänka på: fika, något att sitta på, kikare.

7 oktober 2018 Söndag 08:00 Sandhammaren Ystad Hav och vatten

Exkursionsledaren Gert Ljungqvist är en riktigt bra ornitolog med särskilt stor erfarenhet av att skåda fågel på just Sandhammaren. Vi spanar i första hand efter sjöfågel såsom änder, gäss, måsar, trutar, lommar och doppingar. Vid förra årets exkursion hade vi turen att även pricka in ett intensivt sträck av rovfågelsträck och tättingar! Vi upprepar givetvis det.

Tid & plats för samling: 08.00, parkeringen vid Ystads bibliotek alternativt 08.30 vid Sandhammaren.

Att tänka på: fika, något att sitta på, kikare.

Ansvariga: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-2144367