FAGNING

Fagning vid Lisstorpsängen. Vägen mellan Forssjö och Glindran.

Samling vid "röda Ladan" 09.30 för samåkning.

Förtäring.

13 april 2019 Lördag 00:00 Katrineholm Katrineholm Skog och naturvård

Fagning vid Lisstorpsängen. Vägen mellan Forssjö och Glindran.

Samling vid "röda Ladan" 09.30 för samåkning.

Förtäring.