Fladdermusvandring i Öved

Obs! AKTIVITETEN GENOMFÖRS EJ VID REGN

Samling på parkeringen vid Övedskloster.

26 augusti 2017 Lördag 19:30 Övedskloster Färs Skog och naturvård

Obs! AKTIVITETEN GENOMFÖRS EJ VID REGN

Samling på parkeringen vid Övedskloster.

Sista helgen i augusti arrangeras sedan 1996 olika fladdermusevenemang i hela världen. Initiativtagare till detta är FN:s miljöprogram (UNEP) och den europeiska fladdermuskonventionen (EUROBATS). Syftet är att informera om olika fladdermusarter och sprida kunskapen om denna fascinerande djurgrupp. I Sverige finns 19 fladdermusarter varav 8 återfinns på den nationella rödlistan över hotade arter. I dag är det högst aktuellt att fokusera på bevarandet av fladdermössen och deras livsmiljöer. Vi hoppas på en trevlig vandring då vi får höra flera fladdermusarters jaktläten men även fladdermushannarnas revirsång.

Tag gärna med en pann- eller ficklampa!