Floravandring vid Åraslövs mosse

Samåkning från naturum Vattenriket kl 17.30 Samling vid Scandiform Vinslöv kl 18.00
Ledare: Kenth Ljungberg

21 juni 2017 Onsdag 18:00 Kristianstad / Vinslöv Kristianstad Skog och naturvård

Samåkning från naturum Vattenriket kl 17.30 Samling vid Scandiform Vinslöv kl 18.00
Ledare: Kenth Ljungberg