Floravandring vid Barnakälla

På den Biologiska Mångfaldens dag  visar oss Kjell-Arne Olsson lövskogens flora och Barbro Ahlner berättar om Barnakällas historia. Samling P-platsen vid Barnakälla , skyltad från väg 116 mellan Bromölla och Näsum.

22 maj 2019 Onsdag 18:00 Bromölla Kristianstad Skog och naturvård

På den Biologiska Mångfaldens dag  visar oss Kjell-Arne Olsson lövskogens flora och Barbro Ahlner berättar om Barnakällas historia. Samling P-platsen vid Barnakälla , skyltad från väg 116 mellan Bromölla och Näsum.