Floravandring vid Fjällmossen

Samåkning från naturum Vattenriket kl 17.15 Samling vid P-platsen Fjällmossen, Brännestadsvägen  (nära Huaröd på Linderödsåsen) kl 18.00

Ledare Kenth Ljungberg

27 juli 2017 Torsdag 18:00 Kristianstad Kristianstad Skog och naturvård

Samåkning från naturum Vattenriket kl 17.15 Samling vid P-platsen Fjällmossen, Brännestadsvägen  (nära Huaröd på Linderödsåsen) kl 18.00

Ledare Kenth Ljungberg