Floravandring vid Gropahålets naturreservat

Kenth Ljungberg leder vandringen i reservatet där man arbetat för att skapa öppen sand och biologisk mångfald. Vilka växter har dykt upp?  Samling vid affären i Yngsjö (infarten till Byvägen) för samåkning till Gropahålets naturreservat.

9 augusti 2018 Torsdag 18:00 Kristianstad / Åhus Kristianstad Skog och naturvård

Kenth Ljungberg leder vandringen i reservatet där man arbetat för att skapa öppen sand och biologisk mångfald. Vilka växter har dykt upp?  Samling vid affären i Yngsjö (infarten till Byvägen) för samåkning till Gropahålets naturreservat.