Följa våren på Stora Aggerudsudden

Aggerudsudden liksom hela Jons dalar är ytterligare en rikedom i närområdets utbud av rik och vacker natur. Här finns anledning att titta efter både djur och växter. Det är ett strandområde med rik vätlighet, bland annat i den bitvis och tidvis lite våtare strandzonen. Välj rejält på fötterna så att ni inte behvöer gå omvägar, utan kan titta och uppleva det som finns. 

 

Samling på folkhögskolans parkering. 

23 april 2018 Måndag 18:00 - 20:00 Karlskoga Karlskoga Skog och naturvård

Aggerudsudden liksom hela Jons dalar är ytterligare en rikedom i närområdets utbud av rik och vacker natur. Här finns anledning att titta efter både djur och växter. Det är ett strandområde med rik vätlighet, bland annat i den bitvis och tidvis lite våtare strandzonen. Välj rejält på fötterna så att ni inte behvöer gå omvägar, utan kan titta och uppleva det som finns. 

 

Samling på folkhögskolans parkering.