Föredrag om skogsvård

Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor från Naturskyddsföreningen diskuterar aktuella naturvårdsfrågor inom skog och skogsbruk. Vilka naturvårdskrav ställer samhället på skogsägarna, stora som små? Hur stora, och vilka är konfl ikterna mellan naturvård och dagens skogsbruk? Vad gör Naturskyddsföreningen lokalt, regionalt och på riksnivå? Därefter öppet styrelsemöte för alla medlemmar. Kl. 1830 i ”Fuga” i Södertälje stadshus.

 

 

5 oktober 2017 Torsdag 18:30 - 20:30 Södertälje Södertälje-Nykvarn Skog och naturvård

Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor från Naturskyddsföreningen diskuterar aktuella naturvårdsfrågor inom skog och skogsbruk. Vilka naturvårdskrav ställer samhället på skogsägarna, stora som små? Hur stora, och vilka är konfl ikterna mellan naturvård och dagens skogsbruk? Vad gör Naturskyddsföreningen lokalt, regionalt och på riksnivå? Därefter öppet styrelsemöte för alla medlemmar. Kl. 1830 i ”Fuga” i Södertälje stadshus.