Föreningsstämma för Vänersborgskretsen

Föreningsstämma för Vänersborgskretsen
Medlemmarna kallas till årsmötesförhandlingar kl 18.30

Kl. 19.30 är allmänheten välkommen på film- och bildvisning! 
Filmen "Slåtter vid Grinnsjö 2018" har sammanställts av föreningen Trollhättans videofilmare. Naturfotogruppen i Vänersborg visar sina fotografier från närområdets natur och djurliv som de tagit under sin pågående studiecirkel.

Plats: Folkets hus, Rådhussalen (bakom restaurangen)

Välkommen!

Ansvarig för program: Kim Blomster, 070-223 25 46 och Thomas Ögren, 073-345 66 63

12 mars 2019 Tisdag 18:30 Vänersborg Vänersborg Skog och naturvård

Föreningsstämma för Vänersborgskretsen
Medlemmarna kallas till årsmötesförhandlingar kl 18.30

Kl. 19.30 är allmänheten välkommen på film- och bildvisning! 
Filmen "Slåtter vid Grinnsjö 2018" har sammanställts av föreningen Trollhättans videofilmare. Naturfotogruppen i Vänersborg visar sina fotografier från närområdets natur och djurliv som de tagit under sin pågående studiecirkel.

Plats: Folkets hus, Rådhussalen (bakom restaurangen)

Välkommen!

Ansvarig för program: Kim Blomster, 070-223 25 46 och Thomas Ögren, 073-345 66 63