ForskarFredag nyckelpigeförsöket

28 september 2018 Fredag 16:00 - 19:00 Borlänge Dalarna länsförbund Skog och naturvård

Syftet med ForskarFredag är att erbjuda aktiviteter där allmänhet träffar forskare och upptäcker hur spännande forskning kan vara.

 

Varje år genomförs ett massexperiment där skolklasser och allmänheten bjuds in att delta i riktig forskning i samarbete med forskare.

2018 års massexperiment, Nyckelpigeförsöket, undersöker och hjälper forskare att träna en mobilapp som kan lära sig känna igen Sveriges olika nyckelpigearter.

https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/nyckelpigeforsoket/

 

Den 28 september, kl. 16.00-19.00, bjuds allmänheten in till ForskarFredag på 2047 Science Center (f d Framtidsmuséet) i Borlänge och i år tänkte vi lyfta årets massexperiment, Nyckelpigeförsöket.

 

Johanne Maad, forskare på Högskolan Dalarna kommer och pratar om biologisk mångfald. Naturskyddsföreningen deltar också.

 

År 2017 arrangerades aktiviteter på 28 orter över hela Sverige. Aktiviteterna arrangerades av lokala arrangörer – universitet och högskolor, science centers, kommuner, museum, forskningscenter, län och regioner – och samordnades nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet.