Försvinner våra bin – och spelar det i så fall någon roll?

En stor del av den globala matförsörjningen bygger på att vi får hjälp av pollinerare som bin och humlor. Men pollinerarna har fått det allt svårare när landskapet förändras av det moderna industriella jordbruket. Om detta talar professor Henrik Smith i ett föredrag på Lunds stadsbibliotek.

26 april 2018 Torsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Jordbruk och mat

 

Flera forskningsstudier att insekterna får det allt svårare att klara sig i en värld med klimatförändringar, urbanisering och högintensivt jordbruk. En tysk studie visade t ex nyligen att 80 procent av de flygande insekterna verkar ha försvunnit från centrala Europa de senaste 30 åren. Detta riskerar att leda till stora problem både för naturen och jordbruket.

 

Henrik Smith är professor i zooekologi och föreståndare för Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet. Hans forskning rör framför allt biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.