Framtidsveckan 2017

Framtidsveckan invigs på Högskolan Kristianstad måndagen 11/9 kl 13.  Sedan är det aktiviteter varje dag i veckan oftast i Regionmuseets hörsal men även på naturum Vattenriket m fl. platser

Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet håller i planeringen för torsdagen 14/9 med aktiviteter på Regionmuseet från kl 12.15 - ca 15 plus en kvällsföreläsning om Klimatflyktingar kl 18.30-20

Fullständigt program finns på Agenda 21 , Kristianstads hemsida

 

11 september 2017 Måndag 13:00 - Söndag 16:00 Kristianstad Kristianstad Klimat, energi och transporter, Skog och naturvård, Globalt arbete

Framtidsveckan invigs på Högskolan Kristianstad måndagen 11/9 kl 13.  Sedan är det aktiviteter varje dag i veckan oftast i Regionmuseets hörsal men även på naturum Vattenriket m fl. platser

Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet håller i planeringen för torsdagen 14/9 med aktiviteter på Regionmuseet från kl 12.15 - ca 15 plus en kvällsföreläsning om Klimatflyktingar kl 18.30-20

Fullständigt program finns på Agenda 21 , Kristianstads hemsida