Gelogivandring "Gyllene Spiken", Östra Hunneberg, Vänersborg

Vi går från Mossebo rastplats till "Gyllene Spiken". På plats undersöker vi och pratar om bergets geologi och vad som levde där. 

Samåkning från Huvudnäsaulan, Östra Plantaget kl.10.30

Ansvarig för program/samåkning: Mats Knutsson 070- 847 52 28

1 september 2019 Söndag 11:00 Vänersborg Vänersborg Skog och naturvård

Vi går från Mossebo rastplats till "Gyllene Spiken". På plats undersöker vi och pratar om bergets geologi och vad som levde där. 

Samåkning från Huvudnäsaulan, Östra Plantaget kl.10.30

Ansvarig för program/samåkning: Mats Knutsson 070- 847 52 28