Gökotta i naturreservatet Hagestads mosse

Detta är ett program tillsammans med Ystads Naturskyddsförening.

Samling vid Löderups skyttepaviljong. Ca 300 m väster korset till Sandham-
maren på kustvägen. Där finns Ingridvägen mot norr. Kör motsatta väg mot
havssidan. Det kommer att finnas en skylt till paviljongen.
För samåkning från Simrishamn hör av dig till någon i styrelsen i god tid.

2 juni 2019 Söndag 08:30 - 12:00 Simrishamn Österlen Skog och naturvård

Detta är ett program tillsammans med Ystads Naturskyddsförening.

Samling vid Löderups skyttepaviljong. Ca 300 m väster korset till Sandham-
maren på kustvägen. Där finns Ingridvägen mot norr. Kör motsatta väg mot
havssidan. Det kommer att finnas en skylt till paviljongen.
För samåkning från Simrishamn hör av dig till någon i styrelsen i god tid.