Gör en viktig insats för Nybyggeängen

Vi drar upp örnbräken, röjer sly och tar bort ljung. Vi lär ut hur man hävdar ängsmark och olika röjningsmetoder framför allt genom praktiskt arbete. Ta med fika och handskar (redskap finns att låna). Föreningen står för resekostnader.

Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan.

Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com, Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com.

16 juni 2019 Söndag 09:30 - 12:00 Norrköping Norrköping Skog och naturvård

Vi drar upp örnbräken, röjer sly och tar bort ljung. Vi lär ut hur man hävdar ängsmark och olika röjningsmetoder framför allt genom praktiskt arbete. Ta med fika och handskar (redskap finns att låna). Föreningen står för resekostnader.

Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan.

Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com, Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com.