Gör en viktig insats för Nybyggeängen

Vi har bekämpat örnbräken på ängen ett par år och det har gett resultat. Vi får hänga i några år till. Ta med handskar och matsäck.

Samåkning kl. 09.00 från korsningen Östra Promenaden/ Hospitalsgatan.

Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com

7 juli 2018 Lördag 09:30 - 15:00 Norrkping Norrköping Skog och naturvård

Vi har bekämpat örnbräken på ängen ett par år och det har gett resultat. Vi får hänga i några år till. Ta med handskar och matsäck.

Samåkning kl. 09.00 från korsningen Östra Promenaden/ Hospitalsgatan.

Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com