Gröna finanser och lokala valutor

För att komma till rätta med koldioxidutsläpp, miljöförstöring och klimatförändring krävs att ekonomin förändras. Hur kan det finansiella systemet bidra till en sådan ”grön” omvandling? Vilken roll kan lokala valutor spela i en sådan transformation? Och vilka exempel finns det historiskt och i nutid, både i Sverige och omvärlden?

7 mars 2018 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Klimat, energi

Om dessa frågor handlar ett föredrag med följande diskussion på Lunds stadsbibliotek. Föreläsarna är Ester Barinaga, professor i socialt entreprenörskap vid Copenhagen Business School och Anders Ögren, docent i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.