Hållbart byggande - Besök ett halmbalshus

Följ med på besök hos Rune och Collette som bygger ett av de första halmbalshusen i kommunen. Vi diskuterar hållbara material, lösningar och problem. Vi får se musselskalsisolering, massugn,lerväggar, kallmurning och vasstak. Kläder efter väder - vi hoppas dock kunna värma upp huset.

SAMLING: P-platsen på Djurhagsvägen mellan nr 70 och nr 125. Där man kan gå in på röda slingan i Bockebodaskogen.

ANMÄLAN KRÄVS till rune.s.jakobsen@gmail.com
eller 070-728 79 74     Max 20 deltagare.

18 februari 2018 Söndag 14:00 Kristianstad / Bockeboda Kristianstad Hållbar konsumtion, Klimat, energi

Följ med på besök hos Rune och Collette som bygger ett av de första halmbalshusen i kommunen. Vi diskuterar hållbara material, lösningar och problem. Vi får se musselskalsisolering, massugn,lerväggar, kallmurning och vasstak. Kläder efter väder - vi hoppas dock kunna värma upp huset.

SAMLING: P-platsen på Djurhagsvägen mellan nr 70 och nr 125. Där man kan gå in på röda slingan i Bockebodaskogen.

ANMÄLAN KRÄVS till rune.s.jakobsen@gmail.com
eller 070-728 79 74     Max 20 deltagare.