Hållbart Liv

Vi startar en cirkel/öppna möten på temat "att leva hållbart-hur gör man?"

13 november 2018 Tisdag 19:00 - 21:00 Söderhamn Söderhamn Hållbar konsumtion, Klimat, energi

Vi startar en cirkel/öppna möten på temat "att leva hållbart-hur gör man?"