Havsöringslek.

Havsöringslek i Lyckebyån.

22 oktober 2017 Söndag 10:00 - 23:45 Karlskrona Karlskrona Hav och fiske

Icke bilburna samlas vid Amiralens busshållplats kl 0945 efter anmälan till Mats Olsson 0766-20 89 00. Övriga ansluter vid Mariefors östra strand och fiskeparkeringen där.