Helgresa till Florarna

 

12 maj 2018 Lördag 07:00 - Söndag 18:00 Haninge Haninge Skog och naturvård

 

Vi gör en tur till Florarnas naturreservat i norra Uppland. Florarna är ett av södra Sveriges största sammanhängande myrområden, som verkar spännande att besöka. Området har ett rikt fågelliv, några arter vi har chans att få se eller höra är olika ugglor, hackspettar och kanske en del skogsfågel, t.ex. orrar som spelar på myren. I Florarna finns även ett rikt växtliv, med bl.a. mer eller mindre opåverkade skogar och ett flertal rikkärr med orkidéer. Om vi hinner med så kanske vi även passar på att besöka något annat intressant område i norduppland. Vi sover över i torpet Västergärdet.

Samåkning med bil på lördag morgon/förmiddag. Anmälan till Thorbjörn Schwebs per telefon 08-500 263 10 fr.o.m. 26 mars kl. 19.00, begränsat deltagarantal. Deltagaravgift 50 kr + ersättning till bilförare.