Högdalens biokols­anläggning

Vi besöker Högdalens världsunika biokolsanläggning. Där förvandlas stockholmarnas trädgårdsavfall till biokol, vilket har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel samtidigt som det motverkar klimatförändringarna.

14 november 2018 Onsdag 18:00 Högdalen Stockholm krets Jordbruk och mat

I Högdalen finns en världsunik biokolsanläggning. Där förvandlas stockholmarnas trädgårdsavfall till biokol. Biokol har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel samtidigt som det motverkar klimatförändringarna genom att binda kol i marken i tusentals år. Vi får först en presentation på kontoret och får sedan gå och titta på anläggningen. 

Samling: Stallarholmsvägen 27, Högdalen. Reseanvisning lämnas vid anmälan.

Anmälan: Senast 9 november till ingrid_bergenudd@hotmail.com

tel 070-430 27 29.