Holkuppsättning

Vi samlas kl. 10 på parkeringen vid Brobacka Naturcentrum. Medtag fika och egen skruvdragare samt ev. kortare stege.

25 februari 2018 Söndag 10:00 Alingsås Alingsås Skog och naturvård

Vi samlas kl. 10 på parkeringen vid Brobacka Naturcentrum. Medtag fika och egen skruvdragare samt ev. kortare stege.