Höstvandring vid Stora Bjursjön

Söndag 22 okt kl 10.00.

Vi gör en vandring i naturreservatet St Bjursjön och upplever dess miljö med berghällar, sjöar och gammal skog. Vi ser på vad som finns i form av mossor, lavar och kanske något annat. Terrängen är medelsvår. Ta med fika och gärna en lupp. Samling för samåkning kl 09.30 på Billingehovs parkering eller vid St Bjursjön 10.00. Guide Ingvar Fredriksson, 0500-435541, 073-7273648.

22 oktober 2017 Söndag 10:00 Skövde Skövde Skog och naturvård

Söndag 22 okt kl 10.00.

Vi gör en vandring i naturreservatet St Bjursjön och upplever dess miljö med berghällar, sjöar och gammal skog. Vi ser på vad som finns i form av mossor, lavar och kanske något annat. Terrängen är medelsvår. Ta med fika och gärna en lupp. Samling för samåkning kl 09.30 på Billingehovs parkering eller vid St Bjursjön 10.00. Guide Ingvar Fredriksson, 0500-435541, 073-7273648.