Hur är det egentligen med rovdjuren i Skåne?

 

15 februari 2018 Torsdag 19:00 Ystad Ystad Miljögifter, Skog och naturvård

 

Det vetenskapliga namnet Carnivora är sammansatt av de latinska orden caro, carnis (kött) och voro (sluka). Man brukar prata om de fyra eller fem stora rovdjuren i Sverige: varg, lodjur, kungsörn, brunbjörn och järv. Kungsörnen häckar medan varg, lodjur och faktiskt också brunbjörn har setts någon enstaka gång. Under 1800-talet fångades enstaka järvar så långt ner som i Skåne, Blekinge och Småland. Rovfåglar finns det ju många arter av, men av någon anledning har just kungsörnen fått en särställning som rovdjur. Charlotte Hansson är kvällens föredragshållare. Hon sitter i länsförbundets styrelse och forskar kring rovdjur, bl a på Grimsö viltforskningsstation.

 

Tid & plats för föredrag: 19.00, Studiefrämjandet, Lilla Västergatan 30 B