Hur långt räcker biobränslena? Föreläsning på Stadsbiblioteket i Lund

I omställningen till ett fossilfritt samhälle ser många biodrivmedel som en viktig pusselbit. Samtidigt finns det farhågor om att biomassan inte räcker eller att dess framställning skapar nya miljöproblem. Föredragshållaren Pål Börjesson är professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet och forskar om hållbar produktion av biobränslen.

31 oktober 2018 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Klimat, energi

Föreläsningen äger rum i Stadsbibliotekets atrium och följs av en frågestund och diskussion. Arrangemanget är ett samarbete mellan LNF, Stadsbiblioteket och Lunds universitets Hållbarhetsforum.