Hur planerar Kristianstad kommun för en långsiktigt hållbar utveckling?

Planeringsarkitekt Per Blomberg berättar om "Grön och Blåplanering"

Lokal:  Regionmuseets hörsal

Ingår i Framtidsveckan 2017

14 september 2017 Torsdag 12:15 - 13:00 Kristianstad Kristianstad Skog och naturvård

Planeringsarkitekt Per Blomberg berättar om "Grön och Blåplanering"

Lokal:  Regionmuseets hörsal

Ingår i Framtidsveckan 2017