Hyggesfritt skogsbruk, Eksjö

Hyggesfritt skogsbruk – en temakväll om ett annorlunda skogsbruk.

Idag finns mycket kunskap om hur ett alternativt skogsbruk kan se ut, som ger god ekonomi och bevarar den biologiska mångfalden och friluftsvärdena. Nils Fagerberg är forskare inom skogsbruk och kommer att presentera sina resultat och erfarenheter kring kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk).

Plats: Storegårdskyrkan i Eksjö.

28 september 2016 Onsdag 18:30 - 21:00 Eksjö Eksjö Skog och naturvård

Hyggesfritt skogsbruk – en temakväll om ett annorlunda skogsbruk.

Idag finns mycket kunskap om hur ett alternativt skogsbruk kan se ut, som ger god ekonomi och bevarar den biologiska mångfalden och friluftsvärdena. Nils Fagerberg är forskare inom skogsbruk och kommer att presentera sina resultat och erfarenheter kring kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk).

Plats: Storegårdskyrkan i Eksjö.